Antagningspoäng för Utbildning för hållbar utveckling, masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19390

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Utbildning för hållbar utveckling, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

295

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 295 personer till Utbildning för hållbar utveckling, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg