Antagningspoäng för Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29815

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

71

Antagna urval 2

58

Under HT2017 sökte 179 personer till Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 71 personer i det första urvalet varav 26 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 20 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

178

Antagna urval 1

41

Antagna urval 2

36

Under VT2015 sökte 178 personer till Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 10 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 11 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg