Antagningspoäng för utbildningar vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Om Gymnastik- och idrottshögskolan
Ort: Stockholm
Antal utbildningar:8

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Gymnastik- och idrottshögskolan och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan Gymnastik- och idrottshögskolan 15.90 16.30 0.75
Ämneslärarprogrammet, mot gymnasieskolan - specialidrott Gymnastik- och idrottshögskolan 13.40 15.23 0.40
Hälsopedagogprogrammet Gymnastik- och idrottshögskolan 17.50 17.40 0.80
Idrott och hälsa, 120 hp Gymnastik- och idrottshögskolan 16.70 18.11 0.65
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Gymnastik- och idrottshögskolan - - -
Masterprogrammet i idrottsvetenskap Gymnastik- och idrottshögskolan - - -
Masterprogrammet i idrottsvetenskap - inriktning mot idrottsfysiologi och biomekanik. Gymnastik- och idrottshögskolan - - -
Tränarprogrammet Gymnastik- och idrottshögskolan 14.20 13.20 0.30