Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Programkod: GIH-182SP

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

24

Under HT2018 sökte 137 personer till Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 26 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 30 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 15 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Gymnastik- och idrottshögskolan

Andra utbildningar i Stockholm