Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Programkod: GIH-38800

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

34

Under HT2015 sökte 76 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 40 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 16 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 15 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Gymnastik- och idrottshögskolan

Andra utbildningar i Stockholm