Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Programkod: GIH-182KO

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 108 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 54 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 26 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Gymnastik- och idrottshögskolan

Andra utbildningar i Stockholm