Antagningspoäng för Masterprogrammet i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Programkod: GIH-182MA

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogrammet i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 122 personer till Masterprogrammet i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan varav 59 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 20 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 23 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Gymnastik- och idrottshögskolan

Andra utbildningar i Stockholm