Antagningspoäng för Bachelor of Science Program in Retail Management vid Handelshögskolan i Stockholm

Programkod: HHS-34004

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 19.35 0.00 0.00 0.00
Urval 2 18.91 19.17 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Bachelor of Science Program in Retail Management vid Handelshögskolan i Stockholm antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1134

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 1134 personer till Bachelor of Science Program in Retail Management vid Handelshögskolan i Stockholm varav 246 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 22 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 21 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Handelshögskolan i Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm