Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LPW

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.76 0.60 0.00 4.00
Urval 2 16.24 17.17 0.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1806

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

140

Under HT2020 sökte 1806 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 478 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 22 var män och 138 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 18 var män och 122 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 16.30 0.40 0.00 3.00
Urval 2 14.68 15.67 0.30 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

985

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

130

Under VT2020 sökte 985 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 271 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 24 var män och 126 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 20 var män och 110 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 14.54 0.35 0.00 2.50
Urval 2 14.16 14.08 0.25 0.00 2.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 14.54 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

721

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

130

Under HT2019 sökte 721 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 217 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 19 var män och 180 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 11 var män och 119 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.17 15.31 0.45 0.00 3.00
Urval 2 13.18 14.56 0.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.17 i urvalsgrupp BI, 15.31 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

868

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

150

Under HT2018 sökte 868 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 224 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 17 var män och 183 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 19 var män och 131 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.45 14.26 0.30 0.00 3.00
Urval 2 0.00 12.58 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.45 i urvalsgrupp BI, 14.26 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

654

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

170

Under VT2018 sökte 654 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 203 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 23 var män och 157 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 26 var män och 144 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.21 15.16 0.45 3.00
Urval 2 13.50 14.87 0.40 3.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.21 i urvalsgrupp BI, 15.16 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

987

Antagna urval 1

252

Antagna urval 2

190

Under HT2017 sökte 987 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 249 i första hand. Totalt antogs 252 personer i det första urvalet varav 37 var män och 215 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 190 personer varav 21 var män och 169 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.46 14.85 0.50 2.50
Urval 2 13.50 14.50 0.45 2.50
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.46 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

736

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

150

Under VT2017 sökte 736 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 174 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 17 var män och 153 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 18 var män och 132 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.05 0.70 3.00
Urval 2 15.31 15.50 0.60 3.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1300

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

130

Under HT2016 sökte 1300 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 275 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 15 var män och 134 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 16 var män och 114 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.81 0.65 3.00
Urval 2 15.00 15.58 0.60 3.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.81 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

919

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

140

Under VT2016 sökte 919 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 214 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 15 var män och 134 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 14 var män och 124 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 16.75 0.75 3.00
Urval 2 16.00 16.36 0.65 3.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1324

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2015 sökte 1324 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 322 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 21 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 16 var män och 104 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.62 0.75 4.00
Urval 2 15.41 15.86 0.65 3.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.62 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1248

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under VT2015 sökte 1248 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 288 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 21 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 19 var män och 91 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.88 0.90 4.00
Urval 2 16.50 16.32 0.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1844

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 1844 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 367 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 17 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 13 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.17 0.65 4.00
Urval 2 15.96 15.84 0.60 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.17 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1330

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under VT2014 sökte 1330 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 308 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 17 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 13 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun