Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LPW

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.21 15.16 0.45 3.00
Urval 2 13.50 14.87 0.40 3.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.21 i urvalsgrupp BI, 15.16 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

987

Antagna urval 1

252

Antagna urval 2

190

Under HT2017 sökte 987 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 249 i första hand. Totalt antogs 252 personer i det första urvalet varav 37 var män och 215 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 190 personer varav 21 var män och 169 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.46 14.85 0.50 2.50
Urval 2 13.50 14.50 0.45 2.50
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.46 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

736

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

150

Under VT2017 sökte 736 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 174 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 17 var män och 153 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 18 var män och 132 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.05 0.70 3.00
Urval 2 15.31 15.50 0.60 3.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1300

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

130

Under HT2016 sökte 1300 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 275 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 15 var män och 134 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 16 var män och 114 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.81 0.65 3.00
Urval 2 15.00 15.58 0.60 3.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.81 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

919

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

140

Under VT2016 sökte 919 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 214 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 15 var män och 134 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 14 var män och 124 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 16.75 0.75 3.00
Urval 2 16.00 16.36 0.65 3.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1324

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2015 sökte 1324 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 322 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 21 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 16 var män och 104 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.62 0.75 4.00
Urval 2 15.41 15.86 0.65 3.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.62 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1248

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under VT2015 sökte 1248 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 288 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 21 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 19 var män och 91 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.88 0.90 4.00
Urval 2 16.50 16.32 0.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1844

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 1844 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 367 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 17 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 13 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.17 0.65 4.00
Urval 2 15.96 15.84 0.60 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.17 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1330

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under VT2014 sökte 1330 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 308 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 17 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 13 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun