Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MT4

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.91 17.58 0.75 0.00 4.00
Urval 2 17.20 17.27 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.91 i urvalsgrupp BI, 17.58 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1138

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 1138 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 259 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 9 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 8 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 16.48 0.80 0.00 4.00
Urval 2 16.72 15.96 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 16.48 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

978

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 978 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 223 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 11 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 7 var män och 73 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.44 17.17 0.85 0.00 3.50
Urval 2 16.88 16.44 0.80 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.44 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1187

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 1187 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 196 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 17 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 10 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.64 17.20 0.85 3.50
Urval 2 17.30 17.05 0.85 3.50
För höstterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.64 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1275

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 1275 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 203 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 18 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 12 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 18.36 0.95 4.00
Urval 2 17.30 18.19 0.90 3.50
För höstterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 18.36 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1233

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 1233 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 244 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 17 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 14 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.75 0.95 4.00
Urval 2 17.70 17.93 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1373

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 1373 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 274 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 8 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 7 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.95 0.90 4.00
Urval 2 17.10 17.27 0.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1170

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 1170 personer till Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 222 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 9 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 7 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun