Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2ND3

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2017 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre på Högskolan Dalarna i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

29

Under HT2017 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre vid Högskolan Dalarna varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 1 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre vid Högskolan Dalarna antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 74 personer till Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre vid Högskolan Dalarna varav 34 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 3 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 1 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre vid Högskolan Dalarna antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 66 personer till Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre vid Högskolan Dalarna varav 17 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 2 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 1 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun