Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2UZE

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2017 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård på Högskolan Dalarna i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

49

Under HT2017 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård vid Högskolan Dalarna varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 7 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun