Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2N2L

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård vid Högskolan Dalarna antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

29

Under HT2014 sökte 75 personer till Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård vid Högskolan Dalarna varav 42 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 4 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 3 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun