Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2N3W

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2017 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska på Högskolan Dalarna i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

49

Under HT2017 sökte 0 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska vid Högskolan Dalarna varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 2 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

31

Under HT2016 sökte 123 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska vid Högskolan Dalarna varav 51 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 3 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 2 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 109 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska vid Högskolan Dalarna varav 40 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 3 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 3 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

154

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 154 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska vid Högskolan Dalarna varav 70 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 2 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 0 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun