Antagningspoäng för utbildningar vid Högskolan i Borås

Om Högskolan i Borås
Ort: Borås
Antal utbildningar:75

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Högskolan i Borås och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Administratörprogrammet Högskolan i Borås 16.90 17.17 0.75
Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT Högskolan i Borås 15.50 15.38 0.80
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk Högskolan i Borås 13.50 17.04 0.55
Barnmorskeutbildning Högskolan i Borås - - -
Bibliotekarie Högskolan i Borås 16.00 15.41 0.65
Bibliotekarie, distansutbildning Högskolan i Borås - - -
Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Högskolan i Borås 17.00 16.86 0.85
Byggingenjör Högskolan i Borås 18.00 17.10 0.80
Civilekonomprogrammet Högskolan i Borås 18.23 17.20 1.10
Dataekonomutbildningen Högskolan i Borås 16.21 15.57 0.85
Designteknikerutbildning Högskolan i Borås 19.50 17.96 0.80
Ekonomutbildning Högskolan i Borås 17.92 17.96 1.00
Energiingenjör Högskolan i Borås 14.88 12.54 0.60
Event Management Högskolan i Borås 18.15 17.36 1.00
Förskollärarutbildning Högskolan i Borås 15.00 15.13 0.45
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma Högskolan i Borås 14.72 15.41 0.20
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan i Borås 14.25 13.96 0.40
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Högskolan i Borås 14.35 14.35 0.40
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan i Borås 14.29 14.25 0.40
Högskoletekniker i energi- och processteknik Högskolan i Borås - - 0.90
Industriell ekonomi - affärsingenjör Högskolan i Borås 15.90 15.20 0.85
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap Högskolan i Borås 16.29 16.00 0.90
Industriell ekonomi - logistikingenjör Högskolan i Borås 15.95 16.10 0.85
IT-tekniker Högskolan i Borås 15.80 15.87 0.85
Kandidatutbildning i företagsekonomi Högskolan i Borås - - -
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik Högskolan i Borås 14.56 12.58 0.55
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg Högskolan i Borås - - -
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation Högskolan i Borås - - -
Magisterprogram i Textilt Management Högskolan i Borås - - -
Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande Högskolan i Borås - - -
Magisterutbildning i företagsekonomi Högskolan i Borås - - -
Magisterutbildning i informatik Högskolan i Borås - - -
Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation Högskolan i Borås - - -
Magisterutbildning i textilt management med inriktning fashion management Högskolan i Borås - - -
Magisterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor Högskolan i Borås - - -
Magisterutbildning i textilteknik Högskolan i Borås - - -
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap Högskolan i Borås - - -
Maskiningenjör - produktutveckling Högskolan i Borås 14.08 13.90 0.55
Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster Högskolan i Borås - - -
Masterprogram i resursåtervinning Högskolan i Borås - - -
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning Högskolan i Borås - - -
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring Högskolan i Borås - - -
Masterprogram i pedagogiskt arbete Högskolan i Borås - - -
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor Högskolan i Borås - - -
Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö Högskolan i Borås - - -
Masterutbildning i energi- och materialåtervinning - hållbara tekniska system Högskolan i Borås - - -
Masterutbildning i energi- och materialåtervinning - industriell bioteknik Högskolan i Borås - - -
Masterutbildning i informatik Högskolan i Borås - - -
Masterutbildning i textilt management med inriktning fashion management Högskolan i Borås - - -
Masterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor Högskolan i Borås - - -
Masterutbildning i textilteknik Högskolan i Borås - - -
Organisations- och personalutvecklare i samhället Högskolan i Borås 18.90 18.40 0.95
Sjuksköterskeutbildning Högskolan i Borås 17.02 17.69 0.85
Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås - - 0.70
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan i Borås - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre Högskolan i Borås - - -
Systemarkitekturutbildningen Högskolan i Borås - - 0.80
Systemvetarutbildning Högskolan i Borås 15.71 15.45 1.00
Tekniskt Basår Högskolan i Borås 15.70 15.35 0.85
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning Högskolan i Borås 16.40 16.30 0.65
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor Högskolan i Borås - - 0.60
Tekniskt Basår, 40 veckor Högskolan i Borås - - 0.90
Textil produktutveckling och entreprenörskap Högskolan i Borås 18.90 17.70 0.95
Textilekonomutbildning Högskolan i Borås 19.45 18.98 1.15
Textilingenjörsutbildning Högskolan i Borås 18.73 20.71 1.30
Webbredaktör Högskolan i Borås 16.20 16.16 0.70
Webbredaktör, distansutbildning Högskolan i Borås 17.92 17.90 0.85