Antagningspoäng för utbildningar vid Högskolan i Borås

Om Högskolan i Borås
Ort: Borås
Antal utbildningar:38

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Högskolan i Borås och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Administratörprogrammet Högskolan i Borås 15.74 15.52 0.65
Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT Högskolan i Borås 15.50 15.38 0.80
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk Högskolan i Borås 13.06 14.70 -
Bibliotekarie Högskolan i Borås 15.69 15.74 0.65
Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Högskolan i Borås 17.20 16.11 0.80
Byggingenjör Högskolan i Borås 15.97 15.14 1.05
Civilekonomprogrammet Högskolan i Borås 17.91 17.60 1.00
Dataekonomutbildningen Högskolan i Borås 15.55 15.93 0.80
Designteknikerutbildning Högskolan i Borås 19.50 17.96 0.80
Ekonomutbildning Högskolan i Borås 17.59 17.16 1.00
Energiingenjör Högskolan i Borås 14.88 12.54 0.60
Event Management Högskolan i Borås 18.05 16.80 0.95
Förskollärarutbildning Högskolan i Borås 14.17 15.04 0.25
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma Högskolan i Borås 14.31 17.76 -
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan i Borås 11.75 13.46 0.35
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Högskolan i Borås 14.00 15.79 0.30
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan i Borås 13.25 14.65 0.50
Högskoletekniker i energi- och processteknik Högskolan i Borås 16.18 14.74 0.90
Industriell ekonomi - affärsingenjör Högskolan i Borås 15.34 15.10 0.75
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap Högskolan i Borås 16.45 15.77 0.80
Industriell ekonomi - logistikingenjör Högskolan i Borås 15.50 15.69 0.85
IT-tekniker Högskolan i Borås 15.50 14.92 0.80
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik Högskolan i Borås 14.56 12.58 0.55
Maskiningenjör - produktutveckling Högskolan i Borås 14.08 13.90 0.55
Organisations- och personalutvecklare i samhället Högskolan i Borås 18.28 18.23 0.85
Sjuksköterskeutbildning Högskolan i Borås 16.35 16.60 0.65
Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås 16.60 16.40 0.70
Systemarkitekturutbildningen Högskolan i Borås 13.90 13.83 0.80
Systemvetarutbildning Högskolan i Borås 14.73 15.30 0.80
Tekniskt Basår Högskolan i Borås 14.90 14.45 0.75
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning Högskolan i Borås 15.50 14.34 0.70
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor Högskolan i Borås 15.90 14.63 0.60
Tekniskt Basår, 40 veckor Högskolan i Borås 15.50 15.70 0.90
Textil produktutveckling och entreprenörskap Högskolan i Borås 16.26 16.67 0.75
Textilekonomutbildning Högskolan i Borås 19.23 19.23 1.05
Textilingenjörsutbildning Högskolan i Borås 18.73 20.71 1.30
Webbredaktör Högskolan i Borås 14.70 14.80 0.60
Webbredaktör, distansutbildning Högskolan i Borås 17.30 17.66 0.80