Antagningspoäng för Administratörprogrammet vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42218

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.74 15.52 0.65 3.50
Urval 2 14.76 14.80 0.60 3.50
För höstterminen år 2017 hade Administratörprogrammet vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.74 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

836

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 836 personer till Administratörprogrammet vid Högskolan i Borås varav 123 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 33 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 17 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 17.17 0.75 3.50
Urval 2 15.75 16.13 0.60 3.50
För höstterminen år 2016 hade Administratörprogrammet vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

956

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 956 personer till Administratörprogrammet vid Högskolan i Borås varav 109 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 19 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 18 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.90 1.00 4.00
Urval 2 16.65 16.63 0.75 3.50
För höstterminen år 2015 hade Administratörprogrammet vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1080

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 1080 personer till Administratörprogrammet vid Högskolan i Borås varav 144 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 11 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.56 0.95 4.00
Urval 2 17.07 16.60 0.70 4.00
För höstterminen år 2014 hade Administratörprogrammet vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

904

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 904 personer till Administratörprogrammet vid Högskolan i Borås varav 125 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 12 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 10 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås