Antagningspoäng för Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42209

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.38 0.80 0.00
Urval 2 14.30 15.38 0.70
För höstterminen år 2016 hade Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.38 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

415

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 415 personer till Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT vid Högskolan i Borås varav 39 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 19 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.67 15.80 0.90 3.50
Urval 2 16.38 15.20 0.85 3.50
För höstterminen år 2015 hade Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.67 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

549

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 549 personer till Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT vid Högskolan i Borås varav 60 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 28 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 21 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.96 0.90 0.00
Urval 2 15.20 15.21 0.80
För höstterminen år 2014 hade Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.96 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

500

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

46

Under HT2014 sökte 500 personer till Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT vid Högskolan i Borås varav 60 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 19 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås