Antagningspoäng för Affärsutvecklarprogrammet Bygg vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-92106

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.19 14.05 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Affärsutvecklarprogrammet Bygg vid Högskolan i Borås antagningspoängen 12.19 i urvalsgrupp BI, 14.05 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 168 personer till Affärsutvecklarprogrammet Bygg vid Högskolan i Borås varav 23 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 21 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 19 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås