Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42125

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.06 14.70 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås antagningspoängen 13.06 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

27

Under HT2017 sökte 114 personer till Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås varav 14 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 9 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 9 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 17.04 0.55 4.00
Urval 2 11.20 13.23 0.10 99.99 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 17.04 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

142

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 142 personer till Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås varav 22 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 13.20 0.25
Urval 2 11.30 11.86 0.10 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk på Högskolan i Borås 14.20 i urvalsgrupp BI, 13.20 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 101 personer till Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås varav 14 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 15.50 0.15 3.50
Urval 2 14.32 15.50 0.20 3.50
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

24

Under HT2014 sökte 152 personer till Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås varav 25 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 7 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 6 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås