Antagningspoäng för Bibliotekarie vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42301

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.52 14.42 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Bibliotekarie vid Högskolan i Borås antagningspoängen 12.52 i urvalsgrupp BI, 14.42 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

115

Under HT2020 sökte 303 personer till Bibliotekarie vid Högskolan i Borås varav 75 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 26 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 25 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.55 14.33 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Bibliotekarie vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.55 i urvalsgrupp BI, 14.33 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

360

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

120

Under HT2019 sökte 360 personer till Bibliotekarie vid Högskolan i Borås varav 125 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 36 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 40 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.72 16.14 0.15 0.00 2.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Bibliotekarie vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.72 i urvalsgrupp BI, 16.14 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

378

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under HT2018 sökte 378 personer till Bibliotekarie vid Högskolan i Borås varav 123 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 37 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 33 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.69 15.74 0.65 3.00
Urval 2 12.93
För höstterminen år 2017 hade Bibliotekarie vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.69 i urvalsgrupp BI, 15.74 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

426

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

105

Under HT2017 sökte 426 personer till Bibliotekarie vid Högskolan i Borås varav 133 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 28 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 32 var män och 73 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.41 0.65 3.00
Urval 2 14.23 14.10 0.40 3.00
För höstterminen år 2016 hade Bibliotekarie vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.41 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

462

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

85

Under HT2016 sökte 462 personer till Bibliotekarie vid Högskolan i Borås varav 141 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 23 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 23 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.76 17.32 0.75 3.00
Urval 2 14.40 14.87 0.60 3.00
För höstterminen år 2015 hade Bibliotekarie vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.76 i urvalsgrupp BI, 17.32 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

503

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2015 sökte 503 personer till Bibliotekarie vid Högskolan i Borås varav 146 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 27 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 29 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 16.13 0.70 3.00
Urval 2 14.45 14.50 0.30 3.00
För höstterminen år 2014 hade Bibliotekarie vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

478

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

100

Under HT2014 sökte 478 personer till Bibliotekarie vid Högskolan i Borås varav 139 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 32 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 26 var män och 73 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås