Antagningspoäng för Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42511

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.92 17.01 0.75 0.00 4.00
Urval 2 15.10 16.30 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.92 i urvalsgrupp BI, 17.01 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

405

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 405 personer till Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode vid Högskolan i Borås varav 123 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 6 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 6 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.11 0.80 3.00
Urval 2 15.78 15.79 0.70 3.00
För höstterminen år 2017 hade Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.11 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

571

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 571 personer till Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode vid Högskolan i Borås varav 144 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 7 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.86 0.85 3.50
Urval 2 16.05 16.30 0.80 3.50
För höstterminen år 2016 hade Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.86 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

699

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 699 personer till Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode vid Högskolan i Borås varav 135 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 7 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.79 17.52 0.90 0.00
Urval 2 16.60 16.65 0.80
För höstterminen år 2015 hade Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.79 i urvalsgrupp BI, 17.52 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

884

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 884 personer till Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode vid Högskolan i Borås varav 171 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 4 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 5 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.98 0.95 0.00
Urval 2 17.10 16.96 0.85
För höstterminen år 2014 hade Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.98 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

866

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

52

Under HT2014 sökte 866 personer till Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode vid Högskolan i Borås varav 199 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 5 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 2 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås