Antagningspoäng för Byggingenjör vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42411

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.03 13.90 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Byggingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 13.03 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

458

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

74

Under HT2018 sökte 458 personer till Byggingenjör vid Högskolan i Borås varav 55 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 66 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 55 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.97 15.14 1.05 0.00
Urval 2 14.75 15.14 0.85
För höstterminen år 2017 hade Byggingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.97 i urvalsgrupp BI, 15.14 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

468

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 468 personer till Byggingenjör vid Högskolan i Borås varav 87 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 53 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 52 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.10 0.80 0.00
Urval 2 16.70 15.82 0.75
För höstterminen år 2016 hade Byggingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

538

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

48

Under HT2016 sökte 538 personer till Byggingenjör vid Högskolan i Borås varav 64 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 33 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 31 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 17.10 1.10 0.00
Urval 2 16.68 16.80 1.00
För höstterminen år 2015 hade Byggingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

497

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

48

Under HT2015 sökte 497 personer till Byggingenjör vid Högskolan i Borås varav 62 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 39 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 39 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.88 1.05 0.00
Urval 2 15.80 14.85 0.85
För höstterminen år 2014 hade Byggingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

527

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

47

Under HT2014 sökte 527 personer till Byggingenjör vid Högskolan i Borås varav 63 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 33 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 33 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås