Antagningspoäng för Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42228

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.94 17.50 0.90 0.00 3.50
Urval 2 17.43 17.35 0.90 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.94 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1318

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under HT2020 sökte 1318 personer till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås varav 182 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 63 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 53 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.26 0.95 0.00 3.50
Urval 2 17.34 17.26 0.85 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.26 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1167

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2019 sökte 1167 personer till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås varav 141 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 56 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 43 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.17 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.10 17.17 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1370

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2018 sökte 1370 personer till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås varav 160 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 58 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 42 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.91 17.60 1.00 4.00
Urval 2 17.66 17.60 1.00 3.00
För höstterminen år 2017 hade Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.91 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1569

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 1569 personer till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås varav 164 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 47 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 41 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 17.20 1.10 3.50
Urval 2 17.95 17.10 1.05 3.00
För höstterminen år 2016 hade Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1645

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2016 sökte 1645 personer till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås varav 123 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 46 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 42 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.30 1.15 4.00
Urval 2 18.30 17.75 1.10 4.00
För höstterminen år 2015 hade Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1943

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2015 sökte 1943 personer till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås varav 153 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 55 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 49 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.65 1.15 0.00
Urval 2 18.60 18.33 1.15
För höstterminen år 2014 hade Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2165

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 2165 personer till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås varav 177 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 35 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 33 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås