Antagningspoäng för Dataekonomutbildningen vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42210

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 12.20 0.25 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Dataekonomutbildningen vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 12.20 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

348

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 348 personer till Dataekonomutbildningen vid Högskolan i Borås varav 31 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 59 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 44 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.28 14.57 0.75 0.00 3.00
Urval 2 0.00 12.24 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Dataekonomutbildningen vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.28 i urvalsgrupp BI, 14.57 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

367

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 367 personer till Dataekonomutbildningen vid Högskolan i Borås varav 40 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 48 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 43 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.55 15.93 0.80 4.00
Urval 2 13.65 15.15 0.70 4.00
För höstterminen år 2017 hade Dataekonomutbildningen vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.55 i urvalsgrupp BI, 15.93 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

426

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 426 personer till Dataekonomutbildningen vid Högskolan i Borås varav 41 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 42 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 33 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.21 15.57 0.85 4.00
Urval 2 15.77 15.39 0.80 2.50
För höstterminen år 2016 hade Dataekonomutbildningen vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.21 i urvalsgrupp BI, 15.57 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

464

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 464 personer till Dataekonomutbildningen vid Högskolan i Borås varav 53 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 27 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 26 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 16.20 0.90 0.00
Urval 2 16.40 14.58 0.80
För höstterminen år 2015 hade Dataekonomutbildningen vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

405

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 405 personer till Dataekonomutbildningen vid Högskolan i Borås varav 44 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 30 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 24 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 15.17 0.95 0.00
Urval 2 16.25 15.00 0.85
För höstterminen år 2014 hade Dataekonomutbildningen vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 15.17 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

362

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 362 personer till Dataekonomutbildningen vid Högskolan i Borås varav 36 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 25 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås