Antagningspoäng för Designteknikerutbildning vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42514

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 17.96 0.80
Urval 2 16.60 17.96 0.80
Under terminen HT2016 hade utbildningen Designteknikerutbildning på Högskolan i Borås 19.50 i urvalsgrupp BI, 17.96 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

170

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 170 personer till Designteknikerutbildning vid Högskolan i Borås varav 47 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 0 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 0 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 20.46 0.80
Urval 2 16.87 20.46 0.60
Under terminen HT2015 hade utbildningen Designteknikerutbildning på Högskolan i Borås 19.00 i urvalsgrupp BI, 20.46 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

214

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 214 personer till Designteknikerutbildning vid Högskolan i Borås varav 65 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 0 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 0 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.37 21.12 0.80
Urval 2 19.01 0.80
Under terminen HT2014 hade utbildningen Designteknikerutbildning på Högskolan i Borås 19.37 i urvalsgrupp BI, 21.12 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

182

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 182 personer till Designteknikerutbildning vid Högskolan i Borås varav 54 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 0 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 0 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås