Antagningspoäng för Ekonomutbildning vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42229

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.54 18.35 0.85 0.00 0.00
Urval 2 17.13 16.93 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ekonomutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.54 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

855

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 855 personer till Ekonomutbildning vid Högskolan i Borås varav 61 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 29 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 23 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.50 0.90 0.00 0.00
Urval 2 17.08 16.95 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

789

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 789 personer till Ekonomutbildning vid Högskolan i Borås varav 60 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 21 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 21 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 17.63 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.86 17.63 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.29 i urvalsgrupp BI, 17.63 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

982

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 982 personer till Ekonomutbildning vid Högskolan i Borås varav 73 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 24 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 22 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.59 17.16 1.00 0.00
Urval 2 17.11 17.16 0.90
För höstterminen år 2017 hade Ekonomutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.59 i urvalsgrupp BI, 17.16 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1133

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 1133 personer till Ekonomutbildning vid Högskolan i Borås varav 70 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 23 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 17 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.96 1.00 3.00
Urval 2 17.25 17.40 1.00 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ekonomutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.96 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1174

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 1174 personer till Ekonomutbildning vid Högskolan i Borås varav 67 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 18 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 23 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.90 1.10 4.00
Urval 2 18.43 17.60 1.05 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ekonomutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1366

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 1366 personer till Ekonomutbildning vid Högskolan i Borås varav 115 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 24 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 19 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 19.67 1.15 0.00
Urval 2 18.10 19.67 1.10
För höstterminen år 2014 hade Ekonomutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 19.67 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1356

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

24

Under HT2014 sökte 1356 personer till Ekonomutbildning vid Högskolan i Borås varav 90 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 11 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 11 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås