Antagningspoäng för Energiingenjör vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42415

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.88 12.54 0.60 99.99 0.00
Urval 2 16.08 12.54 0.70 99.99
Höstterminen år 2016 hade Energiingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.88 i urvalsgrupp BI, 12.54 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

169

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 169 personer till Energiingenjör vid Högskolan i Borås varav 21 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 28 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 22 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 15.90 0.55 0.00
Urval 2 14.17 12.67 0.35 99.99
För höstterminen år 2015 hade Energiingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 204 personer till Energiingenjör vid Högskolan i Borås varav 41 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 30 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 31 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 13.80 0.70 0.00
Urval 2 15.40 13.80 0.70 99.99
För höstterminen år 2014 hade Energiingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 13.80 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

175

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

33

Under HT2014 sökte 175 personer till Energiingenjör vid Högskolan i Borås varav 20 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 31 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 23 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås