Antagningspoäng för Event Management vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42220

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.18 17.75 0.65 0.00 4.00
Urval 2 15.93 16.23 0.45 0.00 2.50
Höstterminen år 2020 hade Event Management vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.18 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

517

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 517 personer till Event Management vid Högskolan i Borås varav 136 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 12 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 6 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 15.68 0.75 0.00 0.00
Urval 2 16.40 16.05 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Event Management vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

453

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 453 personer till Event Management vid Högskolan i Borås varav 159 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 1 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 3 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 16.10 0.95 0.00 0.00
Urval 2 15.96 15.05 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Event Management vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.97 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

598

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 598 personer till Event Management vid Högskolan i Borås varav 144 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 4 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 3 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 16.80 0.95 0.00
Urval 2 16.97 16.59 0.85
För höstterminen år 2017 hade Event Management vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

716

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 716 personer till Event Management vid Högskolan i Borås varav 191 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 3 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 4 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 17.36 1.00 0.00
Urval 2 17.80 16.81 0.85
För höstterminen år 2016 hade Event Management vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 17.36 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

891

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 891 personer till Event Management vid Högskolan i Borås varav 225 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 5 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 4 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.75 0.95 0.00
Urval 2 17.55 16.86 0.85
För höstterminen år 2015 hade Event Management vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

855

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 855 personer till Event Management vid Högskolan i Borås varav 189 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 11 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 9 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 16.80 1.00 0.00
Urval 2 18.30 16.25 0.85
För höstterminen år 2014 hade Event Management vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

928

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 928 personer till Event Management vid Högskolan i Borås varav 228 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 6 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 9 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås