Antagningspoäng för Förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-41112

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.44 15.93 0.25 0.00 3.00
Urval 2 14.40 15.41 0.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.44 i urvalsgrupp BI, 15.93 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

295

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under VT2018 sökte 295 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås varav 67 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 4 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 3 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.17 15.04 0.25 2.50
Urval 2 11.06 11.80 99.99
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.17 i urvalsgrupp BI, 15.04 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

637

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under HT2017 sökte 637 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås varav 125 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 2 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 2 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 15.13 0.45 3.50
Urval 2 13.50 13.68 0.10 3.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 15.13 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

846

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

105

Under HT2016 sökte 846 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås varav 155 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 7 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 7 var män och 98 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 15.32 0.45 3.00
Urval 2 13.95 13.83 0.25 3.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 15.32 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

925

Antagna urval 1

104

Antagna urval 2

104

Under HT2015 sökte 925 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås varav 155 i första hand. Totalt antogs 104 personer i det första urvalet varav 12 var män och 92 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 104 personer varav 8 var män och 96 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.47 16.00 0.40 4.00
Urval 2 14.20 14.23 0.05 4.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.47 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

904

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 904 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås varav 139 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 6 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 10 var män och 100 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 16.04 0.05 4.00
Urval 2 12.98 14.59 0.05 4.00
Vårterminen år 2014 hade Förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

369

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2014 sökte 369 personer till Förskollärarutbildning vid Högskolan i Borås varav 95 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 4 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 5 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås