Antagningspoäng för Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-52110

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 16.61 0.00 0.00 4.00
Urval 2 12.75 16.61 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma vid Högskolan i Borås antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 210 personer till Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma vid Högskolan i Borås varav 131 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 0 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 0 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.31 17.76 4.00
Urval 2 14.31 17.41 4.00
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.31 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

308

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 308 personer till Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma vid Högskolan i Borås varav 181 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 0 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 0 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.72 15.41 0.20
Urval 2 14.56 15.41 0.20
Under terminen HT2016 hade utbildningen Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma på Högskolan i Borås 14.72 i urvalsgrupp BI, 15.41 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 216 personer till Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma vid Högskolan i Borås varav 93 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 0 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 0 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.48 16.77 0.80
Urval 2 13.48 16.77 0.80
Under terminen HT2015 hade utbildningen Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma på Högskolan i Borås 13.48 i urvalsgrupp BI, 16.77 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

129

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 129 personer till Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma vid Högskolan i Borås varav 62 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 0 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 1 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås