Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-41118

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.75 13.46 0.35 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Borås antagningspoängen 11.75 i urvalsgrupp BI, 13.46 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

174

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 174 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Borås varav 29 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 5 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 6 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 13.96 0.40 3.00
Urval 2 13.00 13.96 0.25 99.99
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 13.96 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

222

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

31

Under HT2016 sökte 222 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Borås varav 27 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 4 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 3 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 14.57 0.35 4.00
Urval 2 11.42 11.00 0.10 99.99 4.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Borås antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 14.57 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 236 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Borås varav 32 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 4 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 6 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.70 0.40 0.00
Urval 2 13.10 14.36 0.30
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

422

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 422 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Borås varav 58 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 3 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 5 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.45 15.16 0.10 2.00
Urval 2 10.85 13.02 0.10 99.99 2.00
Vårterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Borås antagningspoängen 13.45 i urvalsgrupp BI, 15.16 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 188 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Borås varav 51 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 6 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås