Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42121

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.20 11.81 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås antagningspoängen 11.20 i urvalsgrupp BI, 11.81 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

19

Under HT2018 sökte 168 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås varav 32 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 20 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 12 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 15.79 0.30 2.50
Urval 2 2.50
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 15.79 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 232 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås varav 45 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 14 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.35 14.35 0.40 3.00
Urval 2 12.15 12.12 0.05 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.35 i urvalsgrupp BI, 14.35 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

280

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 280 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås varav 36 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.84 14.07 0.65 3.50
Urval 2 11.48 12.85 0.10 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.84 i urvalsgrupp BI, 14.07 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 306 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås varav 34 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 14 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 12 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.65 14.25 0.30 3.00
Urval 2 12.19 13.10 0.10 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.65 i urvalsgrupp BI, 14.25 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

270

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 270 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås varav 26 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 15 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås