Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42113

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.25 14.65 0.50 4.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Borås antagningspoängen 13.25 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 235 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Borås varav 32 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 13 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.29 14.25 0.40 3.00
Urval 2 11.70 11.94 0.15 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.29 i urvalsgrupp BI, 14.25 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

294

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

56

Under HT2016 sökte 294 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Borås varav 33 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 18 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 20 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.65 13.94 0.65 3.50
Urval 2 11.70 9.50 0.10
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.65 i urvalsgrupp BI, 13.94 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

352

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 352 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Borås varav 45 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 21 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 19 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 14.80 0.10 3.00
Urval 2 12.75 10.65 0.05 99.99 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

300

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 300 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Borås varav 28 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 22 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås