Antagningspoäng för Högskoletekniker i energi- och processteknik vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42432

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.18 14.74 0.90 4.00
Urval 2 14.75 10.98 0.60
För höstterminen år 2015 hade Högskoletekniker i energi- och processteknik vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.18 i urvalsgrupp BI, 14.74 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

163

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 163 personer till Högskoletekniker i energi- och processteknik vid Högskolan i Borås varav 51 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 25 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 22 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.98 15.50 0.50
Urval 2 14.00 15.04 0.20
Under terminen HT2014 hade utbildningen Högskoletekniker i energi- och processteknik på Högskolan i Borås 14.98 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 160 personer till Högskoletekniker i energi- och processteknik vid Högskolan i Borås varav 53 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 30 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 26 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås