Antagningspoäng för Industriell ekonomi - affärsingenjör vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42401

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.27 15.08 0.65 0.00 2.00
Urval 2 10.57 14.35 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Industriell ekonomi - affärsingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.27 i urvalsgrupp BI, 15.08 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

450

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2020 sökte 450 personer till Industriell ekonomi - affärsingenjör vid Högskolan i Borås varav 68 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 67 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 65 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.35 0.80 0.00 0.00
Urval 2 13.35 14.47 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Industriell ekonomi - affärsingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

507

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2018 sökte 507 personer till Industriell ekonomi - affärsingenjör vid Högskolan i Borås varav 51 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 60 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 61 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.34 15.10 0.75 4.00
Urval 2 14.36 14.19 0.65 4.00
För höstterminen år 2017 hade Industriell ekonomi - affärsingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.34 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

589

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 589 personer till Industriell ekonomi - affärsingenjör vid Högskolan i Borås varav 50 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 47 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 52 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 15.20 0.85 3.50
Urval 2 14.10 15.20 0.75 3.00
För höstterminen år 2016 hade Industriell ekonomi - affärsingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

583

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 583 personer till Industriell ekonomi - affärsingenjör vid Högskolan i Borås varav 64 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 52 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 55 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.80 0.95 4.00
Urval 2 16.25 16.08 0.85 4.00
För höstterminen år 2015 hade Industriell ekonomi - affärsingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

782

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 782 personer till Industriell ekonomi - affärsingenjör vid Högskolan i Borås varav 64 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 41 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 39 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.71 16.40 0.95 0.00
Urval 2 15.85 16.13 0.90
För höstterminen år 2014 hade Industriell ekonomi - affärsingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.71 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

708

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 708 personer till Industriell ekonomi - affärsingenjör vid Högskolan i Borås varav 60 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 42 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 46 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås