Antagningspoäng för Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42402

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.21 15.25 0.75 0.00 4.00
Urval 2 15.36 14.94 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.21 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

375

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 375 personer till Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås varav 36 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 25 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 27 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 16.04 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

327

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 327 personer till Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås varav 29 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 21 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 21 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.52 0.90 0.00 0.00
Urval 2 13.75 14.70 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

413

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 413 personer till Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås varav 35 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 18 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 15.77 0.80 0.00
Urval 2 14.96 15.77 0.70
För höstterminen år 2017 hade Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 15.77 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

457

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 457 personer till Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås varav 36 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 20 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 21 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.29 16.00 0.90 0.00
Urval 2 15.00 15.33 0.85
För höstterminen år 2016 hade Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.29 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

473

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 473 personer till Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås varav 28 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 16 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 22 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 15.49 0.90 4.00
Urval 2 16.50 14.05 0.85
För höstterminen år 2015 hade Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 15.49 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

530

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 530 personer till Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås varav 34 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 19 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 19 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.67 0.90 0.00
Urval 2 16.95 17.67 0.90
För höstterminen år 2014 hade Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.67 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

533

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 533 personer till Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap vid Högskolan i Borås varav 33 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 17 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 13 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås