Antagningspoäng för Industriell ekonomi - logistikingenjör vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42403

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 14.94 0.60 0.00 0.00
Urval 2 12.40 14.75 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Industriell ekonomi - logistikingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 14.94 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

377

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 377 personer till Industriell ekonomi - logistikingenjör vid Högskolan i Borås varav 31 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 26 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 28 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.54 13.82 0.60 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Industriell ekonomi - logistikingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.54 i urvalsgrupp BI, 13.82 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

338

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

33

Under HT2019 sökte 338 personer till Industriell ekonomi - logistikingenjör vid Högskolan i Borås varav 29 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 25 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 20 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 14.79 0.75 0.00 0.00
Urval 2 12.77 14.32 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Industriell ekonomi - logistikingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 14.79 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

389

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 389 personer till Industriell ekonomi - logistikingenjör vid Högskolan i Borås varav 22 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 24 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 27 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.69 0.85 0.00
Urval 2 14.30 15.52 0.85
För höstterminen år 2017 hade Industriell ekonomi - logistikingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.69 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

456

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 456 personer till Industriell ekonomi - logistikingenjör vid Högskolan i Borås varav 29 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 29 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.95 16.10 0.85 0.00
Urval 2 14.17 14.52 0.75 3.50
För höstterminen år 2016 hade Industriell ekonomi - logistikingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.95 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

506

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 506 personer till Industriell ekonomi - logistikingenjör vid Högskolan i Borås varav 32 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 24 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.30 0.90 4.00
Urval 2 15.85 15.52 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Industriell ekonomi - logistikingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

557

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 557 personer till Industriell ekonomi - logistikingenjör vid Högskolan i Borås varav 40 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 23 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 23 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.95 18.38 0.95 0.00
Urval 2 16.40 17.31 0.90
För höstterminen år 2014 hade Industriell ekonomi - logistikingenjör vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.95 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

596

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 596 personer till Industriell ekonomi - logistikingenjör vid Högskolan i Borås varav 42 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 20 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 21 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås