Antagningspoäng för IT-tekniker vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42240

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.64 14.92 0.60 0.00 3.00
Urval 2 12.59 15.30 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade IT-tekniker vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.64 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

403

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

58

Under HT2019 sökte 403 personer till IT-tekniker vid Högskolan i Borås varav 81 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 52 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 47 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 14.20 0.75 0.00 3.00
Urval 2 13.40 13.29 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade IT-tekniker vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

406

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

52

Under HT2018 sökte 406 personer till IT-tekniker vid Högskolan i Borås varav 80 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 52 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 48 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 14.92 0.80 3.50
Urval 2 13.79 13.60 0.60 3.50
För höstterminen år 2017 hade IT-tekniker vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

420

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

52

Under HT2017 sökte 420 personer till IT-tekniker vid Högskolan i Borås varav 101 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 46 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 41 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.87 0.85 3.50
Urval 2 14.91 15.87 0.80 3.00
För höstterminen år 2016 hade IT-tekniker vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.87 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

532

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

36

Under HT2016 sökte 532 personer till IT-tekniker vid Högskolan i Borås varav 120 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 35 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 28 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.22 1.00 3.50
Urval 2 15.20 15.60 1.00 3.50
För höstterminen år 2015 hade IT-tekniker vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.22 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

604

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

36

Under HT2015 sökte 604 personer till IT-tekniker vid Högskolan i Borås varav 148 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 30 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 29 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.45 1.00 0.00
Urval 2 14.80 15.35 0.90
För höstterminen år 2014 hade IT-tekniker vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.45 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

607

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

52

Under HT2014 sökte 607 personer till IT-tekniker vid Högskolan i Borås varav 155 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 52 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 47 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås