Antagningspoäng för Kandidatprogram i offentlig förvaltning vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-82222

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.26 0.30 0.00 3.00
Urval 2 14.60 15.21 0.30 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i offentlig förvaltning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.26 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

462

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 462 personer till Kandidatprogram i offentlig förvaltning vid Högskolan i Borås varav 79 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 53 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 41 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.88 14.43 0.40 0.00 3.00
Urval 2 12.93 14.43 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i offentlig förvaltning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 13.88 i urvalsgrupp BI, 14.43 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

416

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 416 personer till Kandidatprogram i offentlig förvaltning vid Högskolan i Borås varav 78 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 44 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 30 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.76 14.55 0.40 0.00 3.00
Urval 2 12.86 14.40 0.30 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i offentlig förvaltning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 13.76 i urvalsgrupp BI, 14.55 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

387

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 387 personer till Kandidatprogram i offentlig förvaltning vid Högskolan i Borås varav 51 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 45 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 28 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås