Antagningspoäng för Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-92111

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.79 15.93 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 16.10 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.79 i urvalsgrupp BI, 15.93 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 334 personer till Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel vid Högskolan i Borås varav 76 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 6 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 9 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.25 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

274

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

39

Under HT2019 sökte 274 personer till Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel vid Högskolan i Borås varav 71 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 6 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås