Antagningspoäng för Kemiingenjör - tillämpad bioteknik vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42413

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.56 12.58 0.55 99.99 0.00
Urval 2 14.56 14.33 0.55 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kemiingenjör - tillämpad bioteknik vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.56 i urvalsgrupp BI, 12.58 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

139

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

17

Under HT2016 sökte 139 personer till Kemiingenjör - tillämpad bioteknik vid Högskolan i Borås varav 12 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 17 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 7 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.05 13.20 0.60 99.99
Urval 2 12.05 13.20 0.60 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kemiingenjör - tillämpad bioteknik vid Högskolan i Borås antagningspoängen 12.05 i urvalsgrupp BI, 13.20 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 131 personer till Kemiingenjör - tillämpad bioteknik vid Högskolan i Borås varav 18 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 14 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 11 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.06 10.46 0.55 0.00
Urval 2 12.06 10.46 0.55 99.99
För höstterminen år 2014 hade Kemiingenjör - tillämpad bioteknik vid Högskolan i Borås antagningspoängen 12.06 i urvalsgrupp BI, 10.46 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

29

Under HT2014 sökte 117 personer till Kemiingenjör - tillämpad bioteknik vid Högskolan i Borås varav 13 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 17 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 17 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås