Antagningspoäng för Maskiningenjör - produktutveckling vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42414

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.08 13.90 0.55 99.99 0.00
Urval 2 14.08 13.90 0.55 99.99
Höstterminen år 2016 hade Maskiningenjör - produktutveckling vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.08 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 223 personer till Maskiningenjör - produktutveckling vid Högskolan i Borås varav 17 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 36 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 29 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 11.93 0.20 99.99 0.00
Urval 2 14.55 11.93 0.50 99.99
Höstterminen år 2015 hade Maskiningenjör - produktutveckling vid Högskolan i Borås antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 11.93 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

31

Under HT2015 sökte 232 personer till Maskiningenjör - produktutveckling vid Högskolan i Borås varav 17 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 35 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 27 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 14.54 0.60 0.00
Urval 2 14.00 13.20 0.50 99.99
För höstterminen år 2014 hade Maskiningenjör - produktutveckling vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 14.54 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

33

Under HT2014 sökte 225 personer till Maskiningenjör - produktutveckling vid Högskolan i Borås varav 12 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 33 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 31 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås