Antagningspoäng för Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42120

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 18.67 0.70 0.00 0.00
Urval 2 17.25 17.92 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 18.67 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

674

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 674 personer till Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan i Borås varav 148 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 12 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 15 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 16.84 0.75 0.00 3.50
Urval 2 16.88 16.80 0.60 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 16.84 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

600

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 600 personer till Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan i Borås varav 122 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 17 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 12 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 18.88 0.75 0.00 4.00
Urval 2 16.84 17.75 0.75 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 18.88 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

636

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 636 personer till Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan i Borås varav 119 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 19 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 14 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 18.23 0.85 0.00
Urval 2 17.66 17.69 0.80
För höstterminen år 2017 hade Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 18.23 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

801

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 801 personer till Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan i Borås varav 105 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 12 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 13 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.40 0.95 0.00
Urval 2 18.25 18.40 0.90
För höstterminen år 2016 hade Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan i Borås antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

727

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 727 personer till Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan i Borås varav 104 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 11 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 10 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 18.50 1.00 0.00
Urval 2 18.46 17.90 0.95
För höstterminen år 2015 hade Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan i Borås antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

691

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 691 personer till Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan i Borås varav 104 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 12 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 17.70 0.95 0.00
Urval 2 19.00 16.40 0.90
För höstterminen år 2014 hade Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan i Borås antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

654

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 654 personer till Organisations- och personalutvecklare i samhället vid Högskolan i Borås varav 117 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 6 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 4 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås