Antagningspoäng för Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42600

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.56 16.59 0.50 0.00 3.50
Urval 2 16.00 16.06 0.35 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.56 i urvalsgrupp BI, 16.59 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1258

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

160

Under HT2020 sökte 1258 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås varav 271 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 36 var män och 163 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 28 var män och 130 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.75 15.30 0.35 0.00 3.00
Urval 2 13.60 14.61 0.25 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.75 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

775

Antagna urval 1

187

Antagna urval 2

150

Under VT2020 sökte 775 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås varav 184 i första hand. Totalt antogs 187 personer i det första urvalet varav 22 var män och 164 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 23 var män och 125 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.36 16.17 0.45 0.00 3.00
Urval 2 14.47 15.41 0.40 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.36 i urvalsgrupp BI, 16.17 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

991

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

160

Under HT2019 sökte 991 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås varav 212 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 20 var män och 179 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 18 var män och 141 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.39 14.86 0.30 0.00 3.00
Urval 2 11.32 13.84 0.15 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.39 i urvalsgrupp BI, 14.86 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

783

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

150

Under VT2019 sökte 783 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås varav 180 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 25 var män och 155 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 14 var män och 135 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.90 0.55 0.00 3.50
Urval 2 14.41 15.47 0.40 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1393

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

160

Under HT2018 sökte 1393 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås varav 250 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 28 var män och 172 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 24 var män och 136 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 15.34 0.50 0.00 3.00
Urval 2 13.50 14.61 0.40 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 15.34 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1063

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

150

Under VT2018 sökte 1063 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås varav 197 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 25 var män och 153 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 19 var män och 129 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 16.60 0.65 3.50
Urval 2 15.70 16.07 0.60 3.50
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.35 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1618

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

150

Under HT2017 sökte 1618 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås varav 246 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 21 var män och 159 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 21 var män och 129 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.88 0.65 4.00
Urval 2 14.55 15.31 0.55 3.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.88 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1156

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

150

Under VT2017 sökte 1156 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås varav 225 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 23 var män och 137 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 14 var män och 136 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.02 17.69 0.85 3.50
Urval 2 16.00 16.56 0.75 3.50
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.02 i urvalsgrupp BI, 17.69 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1898

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under HT2016 sökte 1898 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås varav 292 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 26 var män och 114 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 19 var män och 110 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.71 0.85 3.00
Urval 2 16.00 16.02 0.75 3.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.71 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1647

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under VT2016 sökte 1647 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås varav 284 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 28 var män och 112 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 21 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.62 0.95 4.00
Urval 2 17.00 16.81 0.90 3.50
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2414

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under HT2015 sökte 2414 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås varav 312 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 22 var män och 118 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 28 var män och 102 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.92 0.80 4.00
Urval 2 15.80 16.21 0.75 3.50
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1606

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

120

Under VT2015 sökte 1606 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås varav 297 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 26 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 17 var män och 103 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.66 0.85 4.00
Urval 2 16.90 16.49 0.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.66 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2231

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

150

Under HT2014 sökte 2231 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Högskolan i Borås varav 324 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 24 var män och 136 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 21 var män och 129 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås