Antagningspoäng för Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-41600

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.40 0.70 4.00
Urval 2 16.00 15.91 0.65 3.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen vid Högskolan i Borås antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1229

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

140

Under VT2014 sökte 1229 personer till Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen vid Högskolan i Borås varav 228 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 26 var män och 123 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 17 var män och 121 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås