Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42062

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 140 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås varav 55 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 23 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 15 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

178

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 178 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås varav 66 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 18 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 225 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås varav 92 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 22 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 23 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

249

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 249 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås varav 117 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 17 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås