Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-52074

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

231

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 231 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård vid Högskolan i Borås varav 54 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 11 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 9 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

239

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 239 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård vid Högskolan i Borås varav 39 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås