Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, VFU Västra Götalandsregionen vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42074

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, VFU Västra Götalandsregionen vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

231

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 231 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, VFU Västra Götalandsregionen vid Högskolan i Borås varav 45 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås