Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42069

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 194 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Borås varav 61 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 2 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 5 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

275

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 275 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Borås varav 93 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 2 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 1 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

295

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 295 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Borås varav 83 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 2 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 0 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås