Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-42068

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 250 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart vid Högskolan i Borås varav 84 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

300

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 300 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart vid Högskolan i Borås varav 73 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 0 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 359 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart vid Högskolan i Borås varav 110 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås