Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan i Borås

Programkod: HB-62071

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 81 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan i Borås varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 0 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 0 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan i Borås antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 100 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Högskolan i Borås varav 22 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 0 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 1 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Borås

Andra utbildningar i Borås